Fullscreen Image

Múdry spôsob ako znížiť dopad ošetrovania odevov na životné prostredie, vaše úsilie aj na vašu peňaženku.

sk

PROFESIONÁLNE OŠETROVANIE TEXTÍLIÍ

Odporúčania a tipy
Symboly
  • Využívajte služby ekologických chemických čistiarní. Ich procesy čistenia sú šetrnejšie aj k odevom. Niektoré chemické čistiarne ponúkajú namiesto tradičných metód metódy šetrnejšie k životnému prostrediu.

Profesionálne chemické čistenie v : tetrachlóroetyléne a / alebo uhľovodíkoch. Normálny postup čistenia bez obmedzení.

Profesionálne chemické čistenie v: tetrachlóretyléne a / alebo uhľovodíkoch. Šetrný postup čistenia s prísnym obmedzením namáčania a /alebo mechanického spracovania a/alebo teploty.

  Profesionálne chemické čistenie v : uhľovodíkoch  (ťažké benzény). Normálny postup čistenia bez obmedzení.

  Profesionálne chemické čistenie v: uhľovodíkoch (ťažké benzény). Šetrný postup čistenia s prísnym obmedzením namáčania a/alebo mechanického
  spracovania a/alebo teploty.

Výrobok sa nesmie chemicky čistiť. Profesionálne chemické čistenie nie je dovolené. Nepoužívajte odstraňovače škvŕn, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

 Profesionálne mokré čistenie: Normálny postup mokrého čistenia bez obmedzení.

 Šetrné profesionálne mokré čistenie: Postup mokrého čistenia pre citlivé textílie s obmedzeným mechanickým spracovaním.

 Veľmi šetrné profesionálne mokré čistenie: Postup mokrého čistenia pre veľmi citlivé textílie s výrazne obmedzeným mechanickým spracovaním.

Výrobok sa nesmie čistiť mokrým postupom. Profesionálne mokré čistenie nie je dovolené.