Fullscreen Image

Postavitev spletne strani clevercare.info. Kako perilo negujemo okolju prijazno in energijsko učinkovito.

sl

PROFESIONALNA NEGA

Priporočila in namigi
Simboli pojasnil
  • Izberimo strokovnjake, ki nudijo okolju prijazno nego. Takšna nega vključuje tudi blažji postopek čiščenja. Nekateri strokovnjaki za profesionalno nego ponujajo okolju prijazno nego.

Profesionalno kemično čiščenje v tetrakloretenu oziroma ogljikovodikih. Normalni postopek čiščenja brez omejitev.

Profesionalno kemično čiščenje v tetrakloretenu oziroma ogljikovodikih. Blag postopek čiščenja s strogo omejitvijo dodatka vode oziroma mehanske obdelave oziroma temperature.

  Profesionalno kemično čiščenje v ogljikovodikih. Normalni postopek čiščenja brez omejitev.

  Profesionalno kemično čiščenje v ogljikovodikih. Blag postopek čiščenja s strogo omejitvijo dodatka vode oziroma mehanske obdelave oziroma
  temperature.

Kemično čiščenje ni dovoljeno. Ne smejo se uporabiti odstranjevalci madežev, ki vsebujejo topila.

 Profesionalno mokro čiščenje: Normalni mokri postopek čiščenja brez omejitev.

 Profesionalno mokro čiščenje: Blag mokri postopek čiščenja za občutljive tekstilne izdelke z zmanjšano mehansko obdelavo.

 GProfesionalno mokro čiščenje: Zelo blag mokri postopek čiščenja za zelo občutljive tekstilne izdelke z zelo zmanjšano mehansko obdelavo.

Profesionalno mokro čiščenje ni dovoljeno.