Fullscreen Image

วิธีการลดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ ความพยายามและการจัดการบริหารเงินด้วยวิธีนิยมที่ชาญฉลาด

th

การซักรีดผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยผู้ชำนาญการ

คำแนะนำและเคล็ดลับ
สัญลักษณ์อธิบาย
  • มองหาร้านซักแห้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการทำความสะอาดของร้านซักแห้งทำให้เสื้อผ้านุ่มนวล
    ร้านซักแห้งบางร้านเสนอทางเลือก "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"ให้กับวิธีการซักแห้งแบบดั้งเดิม

การซักแห้งโดยผู้ชำนาญการด้วยตัวทำละลาย : เตตราคลอโรเอทิลีน และ / หรือ ไฮโดรคาร์บอน

ขั้นตอนการซักแห้งแบบปกติโดยไม่มีข้อจำกัด

การซักแห้งโดยผู้ชำนาญการด้วยตัวทำละลาย: เตตราคลอโรเอทิลีน และ / หรือ ไฮโดรคาร์บอน

ขั้นตอนการซักแห้งแบบเบาโดยมีข้อจำกัดของความชื้นที่เพิ่มขึ้นและ / หรือกลไกการซักแห้งและ / หรืออุณหภูมิ

  การซักแห้งโดยผู้ชำนาญการด้วยตัวทำละลาย: ไฮโดรคาร์บอน(เบนซีนหนัก) ขั้นตอนการซักแห้งแบบปกติโดยไม่มีข้อจำกัด

  การซักแห้งโดยผู้ชำนาญการด้วยตัวทำละลาย: ไฮโดรคาร์บอน(เบนซีนหนัก)  ขั้นตอนการซักแห้งแบบเบาโดยมีข้อจำกัดของความชื้นที่เพิ่มขึ้นและ / หรือกลไกการซักแห้งและ / หรืออุณหภูมิ

ห้ามซักแห้ง: ไม่อนุญาตให้ทำการซักแห้งโดยไม่มีผู้ชำนาญการ อย่าใช้น้ำยาขจัดคราบที่มีตัวทำละลาย

 การซักน้ำโดยผู้ชำนาญการ : ขั้นตอนการซักน้ำแบบปกติโดยไม่มีข้อจำกัด

 การซักน้ำโดยผู้ชำนาญการแบบเบา: ขั้นตอนการซักน้ำสำหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อนที่มีกลไกการซักน้ำน้อย

 การซักน้ำโดยผู้ชำนาญการแบบเบามาก: ขั้นตอนการซักน้ำสำหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อนมากที่มีกลไกการซักน้ำน้อยมาก

ห้ามซักน้ำ : ไม่อนุญาตให้ทำการซักน้ำโดยไม่มีผู้ชำนาญการ